Menu Close

Het kan snel verkeren. Wat was het in de lente leuk dat de videobelapps er voor zorgden, dat ik mijn vrienden, familie, werknemers en klanten digitaal kon blijven zien en horen. Vandaag de dag heb ik nog net geen tranen in mijn ogen, als er weer een onnodige videocall wordt ingepland. Ook al zitten we weer in lockdown en ook al verplichten veel organisaties hun werknemers thuis te blijven werken, ik zie de bereidheid om hele dagen de camera aan te zetten, snel afnemen.  Vervelend, als net die hele belangrijke presentatie of pitch wil geven, want je staat dus standaard al 0-2 achter. Welke 5 quick fixes kan je toepassen op jouw virtuele presentatie of pitch, om dit te ondervangen?

Onderzoek onder 3 miljoen werkenden het afgelopen half jaar, laat dan wel zien dat videocalls 20% korter zijn dan een reguliere meetings, maar dat er wel 10% meer plaats vinden. Een kwart van de werkenden zit meer dan 20 uur per week in videocalls en 60% zegt regelmatig te multitasken. Videocalls zorgen dan wel voor een sterke afname van depressieve gedachten en zijn dan stukken beter dan audio, voor de mentale gemoedsrust, Zoom-fatique is dé nieuwe welvaartsziekte geworden.

De principes voor reguliere presentaties gelden in mijn optiek nog steeds, alleen de omgeving is anders. Ja, ik sta ook het liefste voor een fysieke zaal mensen te inspireren, motiveren en enthousiasmeren, maar de nieuwe werkelijkheid heeft ons inmiddels verplicht anders te gaan denken en werken. Als ik trainingen geef over virtueel presenteren, dan probeer ik de uitdaging die het voor veel mensen is, om te buigen naar een geweldige kans. Veel, heel veel presentaties die ik virtueel voorbij zie vliegen, zijn mijns inziens totaal niet geschikt om virtueel te houden, laat staan dat ze hun doel bereiken. Verras mensen daarom met iets wat ze niet verwachten, iets wat boven alle andere presentaties uitstijgt en wat ook echt prikkelt en aanzet tot actie.

 

1. Virtuele valse start

Er zit een ‘fine line’ tussen bij elke meeting eerst een half uur de weekendervaringen en -plannen horen, en bij aanvang van een presentatie empathie te tonen. De zakelijkheid en arrogantie waarmee sprekers soms beginnen, zorgen vaak gelijk al voor een valse start.

Die eerste seconden van een presentatie zijn ook virtueel nog steeds voor de luisteraars cruciaal om te beslissen of ze blijven luisteren en kijken, of niet. Naast mensen gelijk betrekken bij jouw presentatie, door een vraag te stellen of te starten met een mooi verhaal of anekdote, is het tonen van empathie mijns inziens hét ingrediënt voor een succesvolle virtuele start. Direct bij de start, want empathie zorgt voor een grotere betrokkenheid, die je uiteraard vanaf het begin van jouw presentatie wilt. Van te voren kijken wie er in de call zitten en je inleven in hun huidige situatie. Wat zijn de uitdagingen van deze deelnemers en kan jij ze wellicht hier (gedeeltelijk) mee helpen? Niet strak beginnen met jouw naam te noemen en iedereen mede te delen wat je gaat vertellen, maar iedereen persoonlijk begroeten en een van de eerste zinnen die je zegt te laten beginnen met ‘ik kan me voorstellen dat’. Een directielid van een groot familiebedrijf die ik hierin begeleidde, begon zijn presentatie met de namen te noemen van de nieuwe werknemers die nog niet op kantoor waren geweest, hen en warm welkom te heten en een uitgebreide lunch op het moment dat iedereen weer naar kantoor mocht. Een executive van een verzekeraar, zag ik prachtig beginnen met een persoonlijke oproep aan iedereen die er helemaal door heen zat en het niet meer zag zitten, om hem persoonlijk te bellen op zijn 06, welk tijdstip dat ook nodig was.

 

2. Teams teleprompter tegengaan

Onvoorbereide sprekers springen er al snel uit door hun presentatie. Onleesbare tabellen en hele boekwerken qua tekst, die de toehoorders met hun ogen semi-verplicht op het beeldscherm laten plakken, om nog iets mee te krijgen. Naast dat 30% van de video-bellers en 80% van de livestreamers, dit doet via de mobiele telefoon, zorgt het toegenomen aantal video-calls en de intensiteit voor de hersenen, er voor dat je nóg meer aandacht moet besteden aan jouw presentatie, om deze zijn doel te laten bereiken. Zelf adviseer ik het lettertype altijd minimaal op 16px te zetten, de regelafstand naar minimaal 1,5-2 en de belangrijkste boodschappen dik te drukken. Naast het leesbaar maken en deze leesbaarheid ook van te voren testen, is het implementeren van contrast erg fijn voor de ogen en hersenen van het publiek; een zwarte achtergrond met witte tekst. Onderzoek laat zien, dat variatie in de opmaak van de slides, de hersenen ook op een positieve manier prikkelt en de aandacht laat trekken. Tekst, afbeeldingen, grafieken etc. steeds op een andere plek op de slide zetten, zodat het brein niet lui wordt.

 

3. Strategische stem

Vaak vergeten, maar juist in virtuele presentaties zo belangrijk om aan te werken; de stem! Veel mensen zitten met oortjes in of koptelefoons op, waardoor ze het geluid nóg beter horen dan in een fysieke meeting. De dissonantie tussen video en geluid bij videobellen, zorgt er daarnaast voor dat jouw hersenen nóg meer focus leggen op het analyseren van de stem. Je kan je stem op twee manieren goed voorbereiden;

  • Door stemoefeningen te doen, om de keel, tong etc goed warm te maken
  • Door bij het voorbereiden van jouw presentatie, ook eens de nadruk te leggen op waar je jouw stem strategisch kan inzetten om empathie te tonen, nadruk te leggen of enthousiasme nóg beter over te laten komen.

 

4.Behapbaar

Bij het organiseren van online events zie ik heel duidelijk een breekpunt rondom 20 minuten; langer zou je online niet moeten presenteren in mijn optiek. Dat was al een stelregel, toen ik TEDx events organiseerde, maar is wetenschappelijk dan ook breeduit onderbouwd en recent ook weer aangetoond op virtueel vlak. Houd het behapbaar en probeer niet 20 zaken te bespreken in 20 minuten, het komt gewoon niet over. Spreid de content uit over meerdere, korte presentaties en zorg voor interactie tussendoor om mensen bij jouw verhaal te blijven betrekken. Om hierin Benjamin Franklin mooi te quoten: “Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn”

Share: